ΜΑΘΗΜΑ-1

2013-04-23 18:30

 α)  Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της γνώσης. 

  β) Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Educational_programs.ppt (143,5 kB)
ENOTHTA-1.doc (124 kB)
MONTELA-TPE.ppt (2,3 MB)
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  1. Το σχέδιο i2010       europa.eu.int
  2. Μια πολύ κατατοπιστική σελίδα σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ.       rights.apc.org/handbook/index.shtml

  3. Project της UNESCO σχετικό με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση    www.unescobkk.org/index.php?id=496

  4.  

Πίσω

Αναζήτηση στο site

Φωτο που χρησιμοποιείται υπό το Creative Commons ஃ முதல் அ வரை  © 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα