ΜΑΘΗΜΑ-9

2013-06-04 18:00

Α)Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού

Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (ΣΕΠ)

Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα www.e-yliko.gr

θα χρειαστήτε κωδικούς του σχολείου σας.

Β) Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού

Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ)  θα το βρείτε  στο www.e-yliko.gr

Κατεβάστε το αρχείο αλλά διαβάστε καλά τις οδηγίες εγκατάστασης

Γ) παρουσίαση του  λογισμικού ΜΑΘΗΜΑ θα σας το δώσω

Δ) Για όσους κάνουν φυσική Β-ΛΥΚΕΙΟΥ θετική κατεύθυνση προτείνω το

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Οδηγίες θα αραρτήσω στην eclass.sch.gr

 

Πίσω

Αναζήτηση στο site

Φωτο που χρησιμοποιείται υπό το Creative Commons ஃ முதல் அ வரை  © 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα